Kontakbesonderhede
Linda:Administrasie, toespraakbestellings, algemene navrae, beoordelaar, organiseerder van skryfkunsfees en kunstefees
072 180 6501
E-pos: radikaleredenaar@gmail.com